Pomnik 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowejlokalizacja:
Al. Armi Krajowej róg Gdańskiej

Napis na mieczu:
Obroncom ojczyzny
pomniki@w-wa.info.pl
www.pomniki.w-wa.info.pl

index spis ilustracje góra