Obelisk Electio VirtimTowarzystwo przyjaciół Warszawy oddział Wola 1997

lokalizacja:
Młynarska róg Obozowej

Napis na tablicy:
Wzniesiony w 400 lecie społeczności Warszawy na dawnym polu elekcyjnym w miejscu szopy senatorskiej i koła rycerskiego gdzie w latach 1575 - 1764 obrano 10 królów Polski.


pomniki@w-wa.info.pl
www.pomniki.w-wa.info.pl

index spis ilustracje góra