Kamień poświęcony Marii Konopnickiejlokalizacja:
Rycerska róg Piekarskiej

Napis na kamieniu:
"Maria Konopnicka 1842-1910 w tym miejscu stał dom w którym w latach 1879-1882 mieszkała Poetka".
pomniki@w-wa.info.pl
www.pomniki.w-wa.info.pl

index spis ilustracje góra