Ofiarom Pawiakalokalizacja:
Al. Jana Pawła II róg ul. Dzielna
pomniki@w-wa.info.pl
www.pomniki.w-wa.info.pl

index spis ilustracje góra