Chwała Saperomautor:
S. Kulon

lokalizacja:
Solec róg Prusa

Napisy na tablicach pamiątkowych:
"Wolna Warszawa nigdy nie zapomni tych którzy trudem swym i krwią pierwsi rozpoczęli dzieło jej odbudowy ! " z rozkazu naczelnego dowódcy WP nr 39 z 14 III 1945 r. Saperom poległym w czasie rozminowywania kraju ;lista nazwisk 659 saperów wraz ze stopniem wojskowym i jednostką do której przynależeli ; Cześć ich pamięci.pomniki@w-wa.info.pl
www.pomniki.w-wa.info.pl

Chwała Saperom - dalsza część pomników