Syrenka Warszawskalokalizacja:
Rynek Starego Miasta

Napis dookoła:
Syrenka Warszawska strażniczka źródła żywej wody bijącej w sercu miasta.
pomniki@w-wa.info.pl
www.pomniki.w-wa.info.pl

index spis ilustracje góra